Billackstyper

Det finns och har funnits många typer av billacker. Vi försöker reda ut begreppen här och beskriva egenskaperna för respektive lacktyp. Vi tar tacksamt emot synpunkter på detta ämne.


Cellulosa


Alternativt namn: Polerlack

Tidsepok: 1920 - 1980. Går fortfarande att blanda till.

Dominerande region: USA

Allmänna egenskaper: Fyller dåligt tjocka skikt. Lätt att bättra med. Enkelt polerbar. Metalliclack kan läggas utan klarlack. Innehåller 80% lösningsmedel i form av thinner.

Skikt: Normalt 2 skikt.

Lukt: Stark

Glans: Poleras till högglans.

Torktid: Mycket snabbt, genom avdunstning.

Lämpligt för "gör-det-självare": Ja

Påverkan på underliggande skikt: Ja, påverkar alla lacker utom en modern 2-komponentlack.

Påverkas av överliggande skikt: Känslig för kemikalier. Löses upp av thinner.

Lösningsmedel/Förtunning: Cellulosathinner

Prisnivå: Idag relativt hög.

Övrigt: Ej tillåten hos billackerare. Tillåten för industrilackering. Lämplig för sprayburkar.


Syntetlack (1-komponent alkydfärg)


Alternativt namn: Maskinfärg. Ibland kallad ugnslack eller brännlack.

Tidsepok: 1960 - 2000. Finns fortfarande i form av målarfärg.

Dominerande region: Alla

Allmänna egenskaper: Baserad på alkydolja. Måttlig fyllnadsförmåga. Förtunnas med ca 20 - 30 %.

Skikt: Normalt 2 skikt.

Lukt: Svag

Glans: Högglans

Torktid: 6 - 8 veckor - ugn 80 gr 1 tim. Tillsats av isocyanathärdare halverar torktiden.

Lämpligt för "gör-det-självare": Ja

Påverkan på underliggande skikt: Nej

Påverkas av överliggande skikt: Relativt känslig för kemikalier. Kan ej vaxas inom något år. Ej uthärdad lack (10 år) känslig för alla övriga färger och lösningsmedel.

Lösningsmedel/Förtunning: Syntetförtunning(mellanting av lacknafta och cellulosa).

Prisnivå: Låg

Övrigt: Ej tillåten hos billackerare. Tillåten för industrilackering. Utgör basen i billiga sprayburkar.


Akryllack - 1-komponent av termoplastisk typ


Alternativt namn: Akrylplast

Tidsepok: 1930 - 1995.

Dominerande region: USA samt Opel i Belgien

Allmänna egenskaper: Fyller dåligt tjocka skikt. Lätt att bättra med. Enkelt polerbar.

Skikt: Normalt 2 skikt.

Lukt: Mellan

Glans: Högglans

Torktid: Torkar relativt snabbt genom avdunstning.

Lämpligt för "gör-det-självare": Ja

Påverkan på underliggande skikt: Nej

Påverkas av överliggande skikt: Ej så känslig för kemikalier, dock för thinner och aceton. Kan lösas av moderna lacker.

Lösningsmedel/Förtunning: Okänt

Prisnivå: Låg

Övrigt: Utgången


Akryllack - 2-komponent solid


Alternativt namn: 2K

Tidsepok: 1975 - 

Dominerande region: De flesta utom USA.

Allmänna egenskaper: Fyller bra och torkar snabbt.

Skikt:  Normalt 2 skikt. 

Lukt: Stark

Glans: Högglans

Torktid: 12 - 24 tim - ugn 62 gr 1 tim

Lämpligt för "gör-det-självare": Ja, men kräver bra utrustning.

Påverkan på underliggande skikt: Påverkar syntetlack och 1K acryl av termoplastik typ.

Påverkas av överliggande skikt: Nej. Tål kemikalier bra.

Lösningsmedel/Förtunning: 2K förtunning.

Prisnivå: Hög

Övrigt: Ej tillåten hos billackerare. Tillåten för industrilackering.


Bas/Metallic - 1-komponent plus 2-K klarlack


Alternativt namn: Bas plus klarlack.

Tidsepok: 1975 - 

Dominerande region: De flesta utom USA.

Allmänna egenskaper: Bildar täta skikt med god fyllnadsgrad. Lätt att bättra med och polera.

Skikt:  Normalt 2 lager + 2 lager klarlack.

Lukt: Stark

Glans: Efter klarlack högglans. (Basen matt)

Torktid: Basen genom avdunstning. Ugn 62 gr 15 min. Klarlacken torkar snabbt genom

härdning. 12 - 24 tim, ugn 62 gr 1 tim.

Lämpligt för "gör-det-självare": Ja, men kräver bra utrustning.

Påverkan på underliggande skikt: Påverkar syntetlack och 1K acryl av termoplastik typ.

Påverkas av överliggande skikt: Nej. Tål kemikalier bra.

Lösningsmedel/Förtunning: 2K förtunning.

Prisnivå: Hög

Övrigt: Ej tillåten hos billackerare. Tillåten för industrilackering.


Polyuretanlack - 2-komponent solid


Alternativt namn: Lastbilslack

Tidsepok: 1975 - 

Dominerande region: Alla

Allmänna egenskaper: Nästan lika bra som 2K acryl. Något sämre glans och utflytning.

Skikt:  Normalt 2 lager.

Lukt: Stark

Glans: Nära högglans.

Torktid: 12 - 24 tim - ugn 62 gr 1 tim.

Lämpligt för "gör-det-självare": Ja, men kräver bra utrustning.

Påverkan på underliggande skikt: Påverkar syntetlack och 1K acryl av termoplastik typ.

Påverkas av överliggande skikt: Nej. Tål kemikalier bra.

Lösningsmedel/Förtunning: 2K förtunning.

Prisnivå: Mellan

Övrigt: Ej tillåten hos billackerare. Tillåten för industrilackering samt buss och lastbilslackerare.


Vattenbaserad lack - 1-komponent plus 2-K klarlack


Alternativt namn: Vattenbas

Tidsepok: 1985 - 

Dominerande region: De flesta utom USA.

Allmänna egenskaper: Påminner om lack med alkydbindemedel m a p fyllnadsgrad, torktid och slipbarhet.

Skikt:  2 skikt + 2 lager klarlack. Klarlacken är lösningsmedelsbaserad.

Lukt: Bas svag. Klarlack stark.

Glans: Efter klarlack högglans. (Basen matt)

Torktid: Långsam - ugn 62 gr 1 tim.

Lämpligt för "gör-det-självare": Något svår p g a lång torktid och speciell målningsteknik.

Påverkan på underliggande skikt: Nej

Påverkas av överliggande skikt: Nej. Tål kemikalier bra.

Lösningsmedel/Förtunning: Bas vatten. Klarlack 2K förtunning.

Prisnivå: Hög

Övrigt: Enda tillåtna hos billackerare.


Grundfärg - Epoxy 2-komponent


Alternativt namn: Epoxy

Tidsepok: 1950 - 

Dominerande region: Alla

Allmänna egenskaper: God fyllnadsförmåga. Mycket slitstarkt. Svårslipat. Ej lämpligt som toppskikt.

Skikt:  2 skikt + topplack

Lukt: Relativt stark. Allergiframakallande.

Glans: Ej tillämpligt

Torktid: Torkar snabbt genom härdning och avdunstning.

Lämpligt för "gör-det-självare": Ja

Påverkan på underliggande skikt: Nej

Påverkas av överliggande skikt: Nej. Tål kemikalier bra.

Lösningsmedel/Förtunning: Speciell epoxyförtunning.

Prisnivå: Hög

Övrigt: Måste blandas med speciell epoxyhärdare. Alla typer av topplacksystem kan användas. Detta kan läggas oslipat innan 1 tim, annars krävs slipning vilket kräver mycket jobb.


Grundfärg - Washprimer (etsande grundfärg)


Alternativt namn: 

Tidsepok: 1950 - 

Dominerande region: Alla

Allmänna egenskaper: Bildar tunna skikt. Rostskyddande. Etsande. Nödvänding för aluminium. Används även med fördel på metall.

Skikt:  1 till 2 skikt.

Lukt: Stark.

Glans: N/A

Torktid: Torkar mycket snabbt.

Lämpligt för "gör-det-självare": Ja

Påverkan på underliggande skikt: Påverkar syntetlack och 1K akryl av termoplastisk typ.

Påverkas av överliggande skikt: Nej

Lösningsmedel/Förtunning: Ingen förtunning.

Prisnivå: Mellan

Övrigt: Används av många billackerare.


Grundfärg - Slipgrund


Alternativt namn: 

Tidsepok:

Dominerande region: Alla

Allmänna egenskaper: Bildar tjocka (0,15 mm) skikt. Fyller ut ojämnheter och repor. Lätt slipbar.

Skikt:  1 till 2 skikt. Flera skikt kan läggas mellan slipning.

Lukt: Stark.

Glans: N/A

Torktid: Torkar mycket snabbt.

Lämpligt för "gör-det-självare": Ja

Påverkan på underliggande skikt: Påverkar syntetlack och 1K akryl av termoplastisk typ.

Påverkas av överliggande skikt: Nej

Lösningsmedel/Förtunning: Vanlig 2K förtunning.

Prisnivå: Mellan

Övrigt: Används av de flesta billackerare.


Grundfärg - Non Sanding


Alternativt namn: 

Tidsepok:

Dominerande region: Alla

Allmänna egenskaper: Bildar tunt skikt som ej kräver slipning.

Skikt:  1 skikt.

Lukt: Stark.

Glans: N/A

Torktid: Torkar mycket snabbt.

Lämpligt för "gör-det-självare": Ja

Påverkan på underliggande skikt: Påverkar syntetlack och 1K akryl av termoplastisk typ.

Påverkas av överliggande skikt: Nej

Lösningsmedel/Förtunning: Rikligt med 2K förtunning.

Prisnivå: Mellan

Övrigt: I många fall kan slipgrund användas med riklig förtunning.