Ta fram rätt kulör


Oftast framgår det av instruktionsboken var skylten för färgkoden sitter. Kanske instruktionsboken försvunnit? Då finns lite hjälp att få här. Bilden visar några olika alternativ där skylten borde sitta.


Om det är omöjligt att få fram färgnumret så kan vi ibland, med lite undersökning, komma fram till den rätta koden. Beskriv då färgens kulör i ord och ange bilmodell samt årsmodell.


Går inte detta kan vi med hjälp av en detalj från bilen göra en skanning och få fram rätt färgkod. Efter kontakt med oss kan du t ex skicka in tanklucka eller någon annan del för analys.


Guide för att hitta skylten med färgkoden: